Termeni și Condiții pentru ZYKU.RO sub forma juridica Dumitru Ștefan Alexandru Ionuț Persoana Fizica Autorizată, CUI 47810798

Ultima actualizare: 30.09.2023

1. Introducere

Acești Termeni și Condiții ("Termeni") stabilesc acordul între ZYKU.RO sub forma juridica Dumitru Ștefan Alexandru Ionuț Persoana Fizica Autorizată, CUI 47810798 și utilizatorul sau clientul ("Clientul") în legătură cu serviciile de design web oferite de noi. Prin utilizarea serviciilor noastre, Clientul este de acord cu acești Termeni și Condiții.

2. Descrierea Serviciilor

Agenția va furniza servicii de design web, inclusiv, dar fără a se limita la, dezvoltarea de site-uri web, design grafic, optimizare pentru motoarele de căutare (SEO), și/sau alte servicii conexe ("Serviciile").

3. Obligațiile Părților

a. Obligațiile Agenției:

  • Agenția se angajează să furnizeze Serviciile în mod profesional și cu diligență.
  • Agenția va respecta toate termenele și condițiile specificate în contractul individual cu Clientul, dacă există unul.

b. Obligațiile Clientului:

  • Clientul va furniza toate informațiile și materialele necesare pentru furnizarea Serviciilor în timp util.
  • Clientul va coopera cu Agenția pentru a facilita furnizarea Serviciilor și va furniza feedback în timp util.

4. Drepturi de Autor și Proprietate Intelectuală

Toate drepturile de autor și drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor create sau furnizate de Agenție în cadrul Serviciilor vor rămâne în proprietatea ZYKU.RO sub forma juridica Dumitru Ștefan Alexandru Ionuț Persoana Fizica Autorizată, CUI 47810798, cu excepția cazului în care este convenit altfel în scris.

5. Plată

a. Clientul va plăti ZYKU.RO sub forma juridica Dumitru Ștefan Alexandru Ionuț Persoana Fizica Autorizată, CUI 47810798 tarifele și costurile specificate în contractul individual sau în acordul scris între părți.

b. Plățile vor fi efectuate în termenul specificat în contract sau în acordul scris. În caz de întârziere la plată, Agenția poate percepe penalități sau dobânzi conform contractului.

6. Confidențialitate

Ambele părți se angajează să păstreze confidențialitatea informațiilor și datelor comerciale primite de la cealaltă parte în legătură cu furnizarea Serviciilor.

7. Suspendare și Încetare

ZYKU.RO sub forma juridica Dumitru Ștefan Alexandru Ionuț Persoana Fizica Autorizată, CUI 47810798 își rezervă dreptul de a suspenda sau înceta furnizarea serviciilor în caz de nerespectare a acestor Termeni și Condiții de către Client.

8. Limitarea Răspunderii

Agenția nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere de profit sau daune indirecte sau speciale suferite de client ca rezultat al utilizării sau imposibilității de a utiliza serviciile.

9. Modificări ale Termenilor și Condițiilor

ZYKU.RO sub forma juridica Dumitru Ștefan Alexandru Ionuț Persoana Fizica Autorizată, CUI 47810798 își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții oricând, fără notificare prealabila, postând varianta actualizata pe site, iar clientul are obligația de a citi Termenii și Condițiile ori de câte ori accesează site-ul.

10. Legea și Jurisdicția

Acești Termeni și Condiții sunt guvernați de legile României. Orice dispute legate de acești Termeni și Condiții vor fi supuse jurisdicției instanțelor competente din România.

11. Contact

Pentru orice întrebări sau solicitări referitoare la acești Termeni și Condiții, vă rugăm să ne contactați la contact@zyku.ro